PRIVACYVERKLARING

		 Versie: 20 april 2018
		 Update: 1 juni 2018


		 Lutke Farwick
		 Braamskamp 23
		 7921HA Zuidwolde

		 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

		 Contactgegevens:
		 info@lutkefarwick.nl

		 Persoonsgegevens die wij verwerken

		 Lutke Farwick verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten 
		 en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door een dienst af te nemen van Lutke Farwick, 
		 verstrekt u toestemming om deze gegevens te beheren.

		 Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
		 - Voor- en achternaam
		 - Adresgegevens
		 - Telefoonnummer
		 - E-mailadres


		 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
		 Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. 

		 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
		 Lutke Farwick verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
		 - U te kunnen contacten betreffende de diensten die u bij ons afneemt
		 - U te kunnen contacten indien dit nodig is om u te informeren
		 - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten


		 Geautomatiseerde besluitvorming
		 Lutke Farwick neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken 
		 die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die 
		 worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens 
		 (bijvoorbeeld een medewerker van Lutke Farwick) tussen zit. Lutke Farwick gebruikt 
		 de volgende computerprogramma's of -systemen:

		 - Rosewater, voor het beheren van het klantenbestand
		 - Google Apps, voor de afhandeling van E-mail


		 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

		 Lutke Farwick bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
		 realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
		 voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

		 Klanten: gedurende lopende contracten, en na beëindiging maximaal 25 jaar.


		 Delen van persoonsgegevens met derden
		 Lutke Farwick verstrekt niet aan derden.

		 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

		 Lutke Farwick gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. 

		 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
		 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
		 heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar
		 te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lutke Farwick en heeft u het recht op 
		 gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
		 persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, 
		 door u genoemde organisatie, te sturen.

		 U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens 
		 of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen 
		 naar info@lutkefarwick.nl.

		 Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u zich te identificeren.

		 Lutke Farwick wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij 
		 de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
		 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons		 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
		 Lutke Farwick neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
		 misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
		 tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen
		 van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lutkefarwick.nl.